Thursday, January 26, 2012

ЕЗИКОВЕДСКИ ОПИТИ - Проучвания върху историята на българския език

Иван Г. Илиев
ЕЗИКОВЕДСКИ ОПИТИ

ПИГМАЛИОН, ПЛОВДИВ (2006)

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор .............................................................................................................................................. 3
Към въпроса за така наречените вътрешни допълнения ............................................................... 5
Принос към българския исторически фразарий ...............................................................................22
Постижения и задачи на източнородопската българска диалектология ....................................... 53
Начините за изразяване на въпрос за причина и/или цел в старобългарския език и по-нататъшната им съдба .................................................................................................................................77
Особености на относителните местоимения и наречия в Лаврентиевия сборник ....................... 94
Бройните числителни в житията и похвалните слова на Евтимий Търновски (с оглед на системата им в старобългарски) .............................................................................................................. 106
Общи форми с количествено значение в съвременния български език – произход и морфологична служба .............................................................................................................................. 123
За названието на едно от седемте славянски племена .................................................................. 137
Новооткрит старобългарски надпис заклинание от Кърджалийско ............................................ 147


ЦЯЛАТА КНИГА МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ КАТО ПДФ ФАЙЛ ТУК:

Част 1: 

Част 2: 

Палеославистиката в Азия

Иван Г. Илиев, У. Ким


БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЛЕОСЛАВИСТИКАТА В АЗИЯ
(Япония, Южна Корея, Турция)

   
Виж цялата статия като PDF тук:

Thursday, January 19, 2012

Съвременна българска поезия - КОПНЕЖ

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ / MODERN BULGARIAN POETRY

Иван Г. Илиев (ivan_iliev20002000@yahoo.com)

КОПНЕЖ

Обичам да ходя по белия свят,
далечни земи да откривам.
На север да скитам сред тундра и сняг,
под южни звезди да заспивам.

Обичам да ходя по белия свят,
далечни земи да откривам.
Днеска във джунглите срещам нощта,
а утре в оазис пустинен.

Обаче навсякъде нося със мен
копнежа у нас да се върна
след седмици, месеци или пък ден
в града, откъдето съм тръгнал.
В стаята, където ме очакваш....
Огънят игриво да пламти,
отблясъците в мрака да се гонят,
сърцето ми спокойно да тупти.

Песента (в изпълнение на Светла Илиева) може да се види в: