Saturday, February 9, 2013

БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ - отзив от П. Карамфилова

Българските относителни местоимения - отзив от П. Карамфилова

See the PDF file here/Виж PDF файла тук:
https://docs.google.com/file/d/0B89GAeDeeOjZWlVBdldvekh4ODA/edit