Wednesday, December 17, 2014

Иван Г. Илиев - РАЗДЯЛА

Иван Г. Илиев

РАЗДЯЛА  

Опитвам се да мразя, но не мога,
а болката отвътре ме яде.
Сърцето ми, изпълнено с тревога,
безжалостно не спира да боде.

Къде сгреших? Защо се отчуждихме?
И толкова ли няма път назад?
След още миг ще бъде вече късно,
ще рухне с трясък малкият ни свят.

Не ме разбра за толкова години,
Сега се чудя: „Как и накъде?”
Опитвам се да мразя, но не мога,
a болката отвътре ме яде.

                                           16. XII. 2014 г.

                                            7. 30 ч.

Sunday, December 14, 2014

Говорът на село Лозенградци от Източните Родопи - звукови особености

Иван Г. Илиев, Маргарита Георгиева


Говорът на село Лозенградци от Източните Родопи - звукови особености

                                                            Виж статията тук:

             https://drive.google.com/?authuser=0&usp_param=docs_home_banner#my-drive

Wednesday, December 3, 2014

Христина Тончева, Иван Г. Илиев - За рефлексите на ы в говора на село Припек, Джебелско, в сравнителен аспект

Христина Тончева, Иван Г. Илиев 


За рефлексите на ы в говора на село Припек, Джебелско, в сравнителен аспект 


Виж статията тук:
https://drive.google.com/?authuser=0&usp_param=docs_home_banner#my-drive