Monday, February 27, 2012

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ - Приказна богиня (превод)

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ / MODERN BULGARIAN POETRY

Иван Г. Илиев (ivan_iliev20002000@yahoo.com)

ПРИКАЗНА БОГИНЯ (ПРЕВОД)

Маршали и поети се прекланят пред теб,
щом изправиш гордо глава.
И дори небето те поглежда в захлас,
божествен глас.

Ти - приказна богиня
с пелерина от кристал,
ти - цвете във градина,
перла на нощта.

Гласът ти носи радост и цъфтеж,
надежда носи, тръпка и копнеж.
Поспри за миг,
за миг поспри,
усмивка на всички дари.
Поспри за миг,
за миг поспри,
с вълшебството си ни озари.

Песента (в изпълнение на Светла Илиева) може да се види в:

Виж английския оригинал (Джим Парк):
http://www.youtube.com/watch?v=LOqb3vGEiN4
Saturday, February 11, 2012

Съвременна българска поезия - Пустинен мираж

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ / MODERN BULGARIAN POETRY

Иван Г. Илиев (ivan_iliev20002000@yahoo.com)

ПУСТИНЕН МИРАЖ

Сред знойния дъх на арабска пустиня
войници запяват на български в хор.
Гласът им унило отеква зад хълма,
до тях се издига пилон с трикольор.

В очите им гордост геройска не свети,
по устните пясък и прах се лепят.
Пристигнаха лесни пари да спечелят,
но трима от тях неподвижни лежат.

Напрегнат, войникът на пост край реката
се взира във мрака и тръпне скован.
Отсреща прозорци враждебно присветват
и някой извиква: "Наемник презрян!"

И там зад пердетата хора се смеят,
а той се озърта за нов саботаж.
За него семейството, родната къща
превръщат се бавно в пустинен мираж.

Песента (в изпълнение на Светла Илиева) може да се види в: