Wednesday, April 4, 2012

Източни родопски говори - село Припек / The Pripek Dialect (South-East Bulgaria)

1 - КЪМ ОПИСАНИЕТО НА ГОВОРА В СЕЛО ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛСКО

2 - КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА НЕИЗМЕНЯЕМИТЕ ЧАСТИ НА РЕЧТА В ГОВОРА НА СЕЛО ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛСКО

Христина Тончева, Иван Г. Илиев

Виж двете статии като ПДФ тук/See the two articles in PDF here:
https://docs.google.com/open?id=0B89GAeDeeOjZajhPNXM5M1RUWU9YXy1wQV9XZlB6Zw

Monday, April 2, 2012

Книгата за село Припек/The book on Pripek

Христина Тончева, Иван Г. Илиев
Hristina Toncheva, Ivan G. Iliev

THE BOOK ON PRIPEK / КНИГАТА ЗА СЕЛО ПРИПЕК...

Виж като ПДФ тук:

https://docs.google.com/open?id=0B89GAeDeeOjZZVMwVWpBMllRRktfMU91OXdYWjh5Zw

Български помаци/Bulgarian Pomaks

Иван Г. Илиев

НАЗВАНИЕТО, ЕЗИКЪТ И ПРОИЗХОДЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОМАЦИ СПОРЕД ЕНЦИКЛОПЕДИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ МАЛЦИНСТВА

Виж като ПДФ тук:

https://docs.google.com/open?id=0B89GAeDeeOjZMG9QNG56Zk1UdW04Z213cWxKUFE2UQ