Friday, March 29, 2013

Ivan G. Iliev / Иван Г. Илиев - За изразяването на копулата...

Иван Г. Илиев
За изразяването на копулата чрез местоименни форми в българския език


Виж като PDF файл тук:
https://docs.google.com/file/d/0B89GAeDeeOjZWmtWdGxmQl93bVE/edit