Tuesday, July 30, 2013

Иван Г. Илиев / Ivan G. Iliev - За конкуренцията между конюнктива, инфинитива и да-конструкцията

Иван Г. Илиев

За конкуренцията между конюнктива, инфинитива и да-конструкцията

PDF:
(Ако линкът не се отваря, пробвай с copy --> paste)

Иван Г. Илиев / Ivan G. Iliev - Стереотипът на мислене и алтернативите на конюнктива

Иван Г. Илиев 

Стереотипът на мислене и алтернативите на конюнктива

PDF:
(Ако линкът не се отваря, пробвай с copy --> paste)


Иван Г. Илиев / Ivan G. Iliev - Болгарский конъюнктив в синхронном и диахронном аспектах

Иван Г. Илиев 
Болгарский конъюнктив в синхронном и диахронном аспектах

PDF:
(Ако линкът не се отваря, пробвай с copy --> paste)

                                                  https://docs.google.com/file/d/0B89GAeDeeOjZSFIxN3NKWGxtMHM/edit?usp=sharing