Tuesday, May 15, 2012

Български относителни местоимения - Bulgarian relative pronouns

"Относително" - модални разширители при българските относителни местоимения 
Иван Г. Илиев

Виж цялата статия като ПДФ тук:

No comments:

Post a Comment