Wednesday, December 3, 2014

Христина Тончева, Иван Г. Илиев - За рефлексите на ы в говора на село Припек, Джебелско, в сравнителен аспект

Христина Тончева, Иван Г. Илиев 


За рефлексите на ы в говора на село Припек, Джебелско, в сравнителен аспект 


Виж статията тук:
https://drive.google.com/?authuser=0&usp_param=docs_home_banner#my-drive

No comments:

Post a Comment