Wednesday, April 4, 2012

Източни родопски говори - село Припек / The Pripek Dialect (South-East Bulgaria)

1 - КЪМ ОПИСАНИЕТО НА ГОВОРА В СЕЛО ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛСКО

2 - КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА НЕИЗМЕНЯЕМИТЕ ЧАСТИ НА РЕЧТА В ГОВОРА НА СЕЛО ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛСКО

Христина Тончева, Иван Г. Илиев

Виж двете статии като ПДФ тук/See the two articles in PDF here:
https://docs.google.com/open?id=0B89GAeDeeOjZajhPNXM5M1RUWU9YXy1wQV9XZlB6Zw

No comments:

Post a Comment