Monday, April 2, 2012

Български помаци/Bulgarian Pomaks

Иван Г. Илиев

НАЗВАНИЕТО, ЕЗИКЪТ И ПРОИЗХОДЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОМАЦИ СПОРЕД ЕНЦИКЛОПЕДИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ МАЛЦИНСТВА

Виж като ПДФ тук:

https://docs.google.com/open?id=0B89GAeDeeOjZMG9QNG56Zk1UdW04Z213cWxKUFE2UQ

No comments:

Post a Comment