Friday, November 11, 2011

БЪЛГАРИСТИКАТА В КОРЕЯ И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК

БЪЛГАРИСТИКАТА В КОРЕЯ И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК

У. КИМ, ИВАН Г. ИЛИЕВ
Виж цялата статия тук (от с. 51):
http://cl.bas.bg/hosted-journals-of-the-bulgarian-academy-of-sciences/blgaristika-bulgarica/16.pdf


No comments:

Post a Comment