Monday, November 14, 2011

Съвременна българска поезия - БЛАГОДАРЯ

MODERN BULGARIAN POETRY

Иван Г. Илиев (ivan_iliev20002000@yahoo.com)

БЛАГОДАРЯ


Благодаря, че ме извади
от пропастта, в която бях,
благодаря, че ме предпази
от някой непрощаем грях.

Без тебе бавно аз умирах
и непрекъснато кървях,
без теб надежда не съзирах,
а отчаяние и страх.

И пътят ми най-труден
със тебе стана лесен,
така че искам прошка
сега със тази песен.

В годините, преди да те познавам,
живота си за други пропилях.
Душата си във стихове изливах,
а срещах неразбиране и смях.

Публикувано в книгата МОЯТА ВОЙНА – Издателство ПИГМАЛИОН (ПЛОВДИВ, 2007)

Песента Благодаря (в изпълнение на Светла Илиева) може да се види в:
В превод на руски (Ив. Илиев, Александър Михалков):
В превод на сърбо-хърватски (Никола Петакович):
В превод на английски (Ив. Илиев, Джим Парк)
http://www.youtube.com/watch?v=c8i2r_Qon8c

No comments:

Post a Comment