Friday, December 16, 2011

Съвременна българска поезия - ПОСЛЕДНАТА МИ БИТКА

MODERN BULGARIAN POETRY

Иван Г. Илиев (ivan_iliev20002000@yahoo.com)

ПОСЛЕДНАТА МИ БИТКА

Томахавката изрових
и потеглих на война,
пръст показах на съдбата,
тръгнах сам срещу света.
Обявих война на всички,
стъпках всякакъв хомот,
бунта превъзнесох в култ -
висша форма на живот.

Зная, че на този свят
дълго няма да остана,
затова живея бързо,
мъча се мига да хвана.
Но желая да се боря
чак до сетния си ден,
и в последната ми битка
шепа хора да са с мен.

След това ще съм в земята
неподвижен и студен,
ще се радват враговете,
някой ще скърби за мен
Над главата ми ще пише:
"Вечно беше неразбран,
искаше да бъде Някой,
и докрай остана сам."

Публикувано в книгата МОЯТА ВОЙНА – Издателство ПИГМАЛИОН (ПЛОВДИВ, 2007)

Песента Последната ми битка  (в изпълнение на Светла Илиева) може да се види в:


No comments:

Post a Comment